Jaka płaca minimalna w 2010 r.?

Płaca minimalna to wynagrodze­nie, jakie co najmniej musi otrzy­mać pracownik zatrudniony w peł­nym wymiarze czasu pracy.

 

Wli­cza się do niego nie tylko wynagro­dzenie zasadnicze, ale także inne składniki wynagrodzenia, z wyłą­czeniem jednak:

• nagrody jubileuszowej

• odprawy pieniężnej przysługu­jącej pracownikowi w związ­ku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy

• wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

W dniu 13 lipca br. odbyło się po­siedzenie, na którym strony Trój­stronnej Komisji ds. Społecz­no – Gospodarczych ustaliły kwo­tę minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. W 2010 r. wyniesie ona 1.317 zł, czyli bę­dzie wyższa niż w bieżącym roku.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków