Kwoty jednorazowych odszkodowań

W obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. podane zosta­ły wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

 

Wyniosą one:

621 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a także z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

10.860 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samo­dzielnej egzystencji ubezpieczonego, a także wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

55.853 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

27.927 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmar­łego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

55.853 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie:

1. małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczo­nego lub rencisty oraz 10.860 zł z tytułu zwiększenia tego odszko­dowania przysługującego na każde z tych dzieci,

2. dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub ren­cisty oraz 10.860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowa­nia przysługującego na drugie i każde następne dziecko

10.860 zł

gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

27.927 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10.860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każ­dego następnego uprawnionego

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków