Szkolenia w Kodeksie Pracy

Od 16 lipca 2010 obowiązują nowe przepisy kodeksu pracy regulujący podstawowe reguły podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Szczegóły uzgodnią pracownik i pracodawca w umowie.

 

Tak przewiduje ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 105, poz. 655).

W Kodeksie pracy pojawiły się np. przepisy regulujące zwrot kosztów szkolenia. Pracownik musi je zwró­cić, jeśli bez uzasadnionych przy­czyn nie podejmie albo przerwie podnoszenie kwalifikacji zawodo­wych, a także gdy w trakcie pod­noszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w termi­nie określonym w umowie – mak­symalnie 3 lat, pracodawca roz­wiąże stosunek pracy bez wypo­wiedzenia z jego winy lub to on rozwiąże stosunek pracy za wypo­wiedzeniem, z wyjątkiem wypo­wiedzenia umowy z powodu mob­bingu, bądź gdy rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia w sposób niezgodny z prawem.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków