Krótsze kolejki do lekarzy specjalistów?

Proponowane przez rząd rozwiązania mają zapewnić szybszy i większy dopływ do systemu opieki zdrowotnej lekarzy, którzy będą wykonywać część świadczeń wykonywanych do tej pory jedynie przez lekarzy specjalistów.

 

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o ustawy o za­wodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętno­ści z zakresu węższych dziedzin me­dycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz do­skonalenia zawodowego. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Zdrowia, wprowadzony będzie system uzy­skiwania przez lekarzy umiejętności, które będą potwierdzone świadec­twami zdobycia określonych kwali­fikacji i kompetencji zawodowych. Świadectwa umiejętności mają być zdobywane znacznie szybciej, niż specjalizacje. Czas trwania szkolenia z zakresu umiejętności będzie wyno­sić od pół roku do 2 lat.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków