Nieruchomości dziś i jutro

 

Jak zmieniają się ceny nieruchomości miesz­kalnych i komercyjnych w ostatnim czasie?

Na ceny nieruchomości przez okres ostatniego roku wpływa bezpośrednio światowy kryzys finansowy. Banki bardzo ograniczyły możliwości kredytowe dla klientów indywidualnych, ale także dla firm. Na ryn­ku jest widoczny brak płynnego pieniądza. Wszystko to spowodowało obniżenie cen mieszkań. W zależno­ści od lokalizacji obniżki te wyniosły od 10 do 30%. W segmencie nieruchomości komercyjnych trudna sytuacja części firm spowodowała zmniejszone zapo­trzebowanie na nową powierzchnię biurową, a co za tym idzie spadek stawek najmu.

Warto też zauważyć dużą ofertę powierzchni biuro­wych do podnajmu, proponowaną przez firmy, któ­re w okresie prosperity przeszacowały swoje potrzeby biurowe, a teraz starają się ograniczyć koszty. Oferta podnajmu stanowi poważną konkurencję dla dewelo­perów oferujących nowe powierzchnie biurowe.

 

Czy warto teraz inwestować w nieruchomości?

Myślę, że zawsze warto inwestować w nieruchomo­ści. Niezależnie od sytuacji jest to pewna lokata przy­nosząca dobry zysk w dłuższym okresie czasu. Oczywiście jeśli spojrzymy na to w perspektywie ostatnich 3 lat, może się wydawać, że w wielu przy­padkach była to nieudana inwestycja. Zakup miesz­kania czy domu w czasie boomu 2006-2008 nastra­ja nas raczej pesymistycznie w kontekście obecnych obniżek. Musimy jednak pamiętać, że jeśli nie inwe­stowaliśmy spekulacyjnie, oczekując szybkiego zwro­tu kapitału i zysku, to w dłuższym okresie czasu na pewno nie stracimy.

Obecna sytuacja powinna zachęcać inwestorów do nowych zakupów. Jednak nie obserwujemy dużej ilo­ści transakcji. Myślę, że jest kilka powodów tej sytu­acji. Po pierwsze bariera psychologiczna – inwesto­wałem, a teraz ceny spadają. Tak jak dwa lata temu prawie nikt nie myślał, że ceny nieruchomości mogą spaść, tak teraz niewielu ufa, że będą rosnąć. Po dru­gie brak kredytowania, inwestując wspieramy się po­życzonym pieniądzem, a tego brakuje lub jest bardzo drogi. I po trzecie wreszcie w pewnych sektorach ryn­ku może brakować dobrych ofert. Część właścicieli nieruchomości wycofała swoje oferty ze sprzedaży czekając na „lepsze czasy”.

 

Czy w najbliższym czasie będzie się budować jeszcze więcej mieszkań niż obecnie?

Sytuacja kryzysowa spowodowała mniejszy popyt na mieszkania i w znacznym stopniu ograniczyła ilość transakcji. Jednak budowa projektu mieszkaniowego czy komercyjnego to proces, którego nie można za­trzymać z dnia na dzień. To spowodowała, że w obec­nej chwili mamy dużą nadpodaż zarówno nierucho­mości mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Jednak od kilkunastu miesięcy deweloperzy zamrażają nowe projekty. Sytuacja ta może doprowadzić do momen­tu, w którym rynek skonsumuje gotowe produkty, a nie będzie dostatecznej ilości nowych projektów. Odpowiadając na pytanie, moim zdaniem w najbliż­szym czasie będzie powstawać mniej inwestycji niż do tej pory.

 

 

Czy zmiany prawne służą branży budowlanej?

Program „Rodzina na swoim”, który wspiera mło­de małżeństwa w zakupie pierwszego mieszkania, w pewnym stopniu pomógł wielu deweloperom „przetrwać” najtrudniejsze miesiące. Dotyczyło to jednak tylko najtańszych projektów i raczej więk­szych miast. W tej chwili w Sejmie rozważane są pro­jekty ustaw, które miałyby wspomóc inwestowanie w mieszkania na wynajem. Uważam, że wszelkie ini­cjatywy, które będą wspomagać rynek nieruchomości są warte poparcia, ponieważ budownictwo jest kołem zamachowym i ciągnie za sobą wiele innych branż. Jednak uważam, że branży budowlanej w obecnej chwili jest potrzebna większa dostępność kredytów hipotecznych, a to już nie zależy od ustawodawców.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków