Nowoczesny sposób na integrację pracowników

 

Jak zorganizować imprezę integracyjną dla pra­cowników?

Przede wszystkim należy z klientem ustalić standard i lokalizację hotelu. Następnie omawiamy cały har­monogram spotkania, ustalamy, czy wcześniej były or­ganizowane imprezy i z jakich ewentualnie zajęć czy programów należy zrezygnować. Dla agencji ważne jest również, aby uzyskać ogólną informację o prze­dziale wiekowym uczestników oraz zajmowanych sta­nowiskach. Takie informacje pozwalają nam na dobór odpowiedniego programu na imprezę. W ciągu 3 dni powstaje kompleksowa oferta zawierająca szczegóło­wą propozycję: zakwaterowania, wyżywienia i progra­mu imprezy.

 

Jak zmieniła się „moda” w zakresie form imprez integracyjnych wybieranych przez przedsiębior­stwa w ostatnich latach?

Wiele firm co roku organizuje dla swoich pracowni­ków imprezy integracyjne i oczekują od agencji no­wych zaskakujących atrakcji. Na pewno ważny jest jednolity scenariusz najlepiej z motywem przewod­nim. Dobrze jeżeli program dzienny tematycznie łączy się z imprezą wieczorną. Wartość programu podnoszą elementy turystyki kwalifikowanej, np.: żeglarstwo, wspinaczka, kajakarstwo oraz sporty ekstremalne, np.: skoki ze spadochronem, off-road, parasailing. Czasami firmy zamawiają szkolenie z psy­chologiem. Wszystko zależy od tego, z jakimi proble­mami boryka się grupa.

 

Jakie imprezy tego typu są najpopularniejsze w ostatnim czasie i dlaczego, Pana zdaniem?

Ostatnio klienci wybierają wyjazdy zagraniczne. Modne są również wyjazdy wypoczynkowe, które zwierają pakiety SPA dla pracowników. Generalnie, tak jak wspominałem, ważny jest zaska­kujący scenariusz. Na pierwszym miejscu stawiana jest dobra zabawa, która pozwoli na nawiązanie pozy­tywnych relacji wśród pracowników i polepszenie ko­munikacji. Uczestnicy powinni czerpać dużo pozytywnej ener­gii podczas eventu; dobrze jeżeli obserwują siebie na­wzajem i jeszcze długo po imprezie dyskutują o tym, co się wydarzyło. Bardzo popularne jest chodzenie po rozżarzonych węglach. Nasza propozycja to dopracowany program, gdzie wszystkie elementy łączą się w spójną całość, tworząc niesamowity klimat. Uczestnicy sami przy­gotowują ścieżkę z rozżarzonych węgli. Całość odby­wa się przy muzyce bębnów afrykańskich, a kończy się pokazem fire show. Ludzie chcą się przekonać, że rzeczy niemożliwe sta­ją się możliwe. Dużo pozytywnych emocji dostarcza żeglarstwo. Fir­my bardzo często wybierają regaty jako formę inte­gracji pracowników. Załogę jachtu tworzy zgrany team, gdzie każdy ma wyznaczone zadanie. Do tego elementy zdrowej rywalizacji sportowej. Dzięki że­glarstwu budujemy zaufanie do innych członków ze­społu oraz nabieramy umiejętności szybkiego podej­mowania decyzji.

 

Jakie korzyści może przynieść firmie ciekawa impreza integracyjna?

Wyjazd integracyjny daje możliwość oderwania się od rutyny dnia codziennego. Pracownicy mogą spojrzeć na siebie zupełnie z innej perspektywy, sprawdzić się w niecodziennych warunkach i wrócić z wrażeniami oraz wiedzą, która przełoży się na dal­szą pracę. Na imprezie jest czas na to, żeby swobodnie porozmawiać na inne tematy niż praca. Nasze scenariusze pobudzają wyobraźnię i kreatyw­ność, a także poprawiają komunikację w zespole. Pracodawca ma okazję przyjrzeć się swoim pracow­nikom odkryć w nich ciekawe możliwości twórcze. Integracja jest bardzo ważna i będzie miała na pewno wpływ na efektywność zespołu.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków