Jak radzi sobie branża kosmetyczna?

 

JAK OCEANIC R ADZI SOBIE W OBECNEJ SYTUACJI RYNKOWEJ? CZY LICZĄ PAŃSTWO NA POPRAWĘ SYTUACJI?

Branża kosmetyczna dobrze radzi sobie w dobie kry­zysu. Decyduje o tym pewnie znany wszystkim syn­drom czerwonej szminki – często kobiet nie stać na zakup nowego sprzętu AGD czy wyjazd na wakacje, natomiast chcą sprawić sobie choć odrobinę przyjem­ności w postaci kosmetyku.

Oceanic wygrywa także dzięki konsekwentnie od lat realizowanej filozofii swojej marki (AA to bezpieczne i skuteczne kosmetyki antyalergiczne) i niezwykle lojalnym konsumentom z problemami alergicznymi, ale także tym, którzy nie mają alergii, ale sięgają po produkty AA profilaktycznie. Potwierdzają to wyniki zwiększających się udziałów w rynku – w strategicz­nej dla firmy kategorii kosmetyki do pielęgnacji twa­rzy. Zgodnie z ostatnimi badaniami w okresie ostat­nich dwóch lat marka AA wzrosła o 52% i ma obecnie 10% udziału w rynku (badania MEMRB).

 

JAKIE SPOSOBY DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW SĄ OBECNIE NAJEFEKTYWNIEJSZE? CZY TO SIĘ ISTOTNIE ZMIENIŁO?

Firma Oceanic jest obecna zarówno w kanale nowo­czesnym, jak i tradycyjnym. Nasze produkty sprzeda­wane są w sieciach handlowych, sklepach detalicznych, perfumeriach sieciowych, gabinetach kosmetycznych i aptekach. Na pewno przewagę w efektywności handlowej ma kanał nowoczesny, ale Oceanic dba o wszystkie formy dystrybucji, a zróżnicowany asorty­ment i praca w punktach sprzedaży jest ogromną siłą firmy i przynosi naprawdę dobre rezultaty.

 

JAK, PANI ZDANIEM, BĘDĄ SIĘ KSZTAŁTO­WAĆ CENY KOSMETYKÓW W NAJBLIŻSZYCH LATACH?

Trudno wypowiadać mi się w imieniu całego rynku kosmetycznego, mogę wyrazić opinię w odniesieniu do naszych produktów. Na pewno kosmetyki AA muszą mieć określoną cenę wynikającą z nakładów na badania składników i formulacji w kierunku uzy­skania produktów o możliwie najniższym potencjale alergicznym oraz kosztownych testów naszych pro­duktów na reprezentatywnie dużych grupach aler­gików, przeprowadzanych w Klinice Dermatolo­gii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jednak zawsze staramy się, aby kosmetyki AA miały dobrą relację jakości do ceny.

 

CZY OCEANIC ZDOBYWA RYNKI ZAGRA­NICZNE?

Produkty Oceanic obecne są na 27 rynkach Europy i świata. Obecnie eksport stanowi 15% produkcji, w ciągu najbliższych 3 lat firma planuje zwiększyć ten udział do 40%.

Strategiczne dla eksportu rynki to: Białoruś, Słowa­cja, Korea Południowa, Węgry, Litwa i Stany Zjed­noczone. W eksporcie, podobnie jak na rodzimym rynku, o sukcesie produktów Oceanic decyduje uni­katowa filozofia firmy oferującej szeroką gamę kosme­tyków dla osób o skórze wrażliwej i alergicznej.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków