BUBLE i HITY PODATKOWE 2010

BUBLE i HITY

Znane są wyniki VII edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE I HITY PODATKOWE 2010”, współtworzonego przez „Forum Doradców Podatkowych” oraz Stowarzyszenie Podatników w Polsce.

Za największy BUBEL roku zostały uznane zmiany dotyczące składania korekt po kontroli UKS. Badani negatywnie ocenili także: zwolnienie z VAT materiałów budowlanych dla powodzian, przedłużenie stosowania podwójnej zaliczki na koniec roku i podwyższenie odsetek od zaległości podatkowych.

HITEM roku 2010 okazały się dotychczasowe – kończące swe obowiązywanie – przepisy dotyczące opodatkowania aportów wnoszonych do spółek osobowych, a to z powodu wprowadzanych zmian – na niekorzyść podatników. Dalej pozytywnie oceniono: jedną stawkę ryczałtu od najmu, wyższy próg zwolnienia z VAT i szybszy zwrot VAT za materiały budowlane.

Ranking prowadzony jest rokrocznie nieprzerwanie od 2004 roku. Spośród wytypowanych przez redakcję miesięcznika „Forum Doradców Podatkowych” przepisów doradcy podatkowi, księgowi oraz przedsiębiorcy wybierają te, które – ich zdaniem – zasługują na miano BUBLA bądź HITU, przy czym możliwe jest też wskazanie własnych typów spoza tej listy propozycji. Kryterium wyróżnienia dla HITU jest zazwyczaj korzyść dla przedsiębiorcy płynąca z zastosowania danego rozwiązania lub jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności, dla BUBLA zaś – perspektywa jej utrudnienia wskutek absurdalności lub niejasności proponowanego rozwiązania legislacyjnego.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków