Po co wezwanie do zapłaty?

Wykonałem usługę na rzecz pewnej osoby, która nie zapłaciła mi w umówionym terminie. Czy mogę z roszczeniami od razu wystąpić do sądu, czy jeszcze w jakiś sposób próbować polubownie wyegzekwować należność?

Warto wystosować do dłużnika przesądowe wezwanie do zapłaty, czyli pismo, w którym przypominamy o ustaleniach zawartych z dłużnikiem (np. w umowie) i ponawiamy wezwanie do dobrowolnego uregulowania przez niego należności w określonym terminie, zamieszczając jednocześnie zagrożenie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Warto też zatroszczyć się o dowód dostarczenia wezwania dłużnikowi. Sąd będzie przychylniej patrzył na stronę, która próbowała polubownie zakończyć spór.

W postępowaniu gospodarczym (między przedsiębiorcami) powód wręcz musi dołączyć do pozwu odpis wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą.

Przepisy stanowią też, iż zwrot kosztów postępowania cywilnego należy się pozwanemu, nawet pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków