Zakazane zmowy cenowe

Blisko 30 niedozwolonych porozumień pomiędzy przedsiębiorcami rozbił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2010 roku. Ostatnie sprawy dotyczyły ustalania cen wyrobów ogrodniczych, kominków, odzieży, usług portowych oraz praktyk zawodowych.

Zgodnie z przepisami zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, naruszenie lub ograniczenie konkurencji, np. poprzez wspólne ustalanie cen towarów i usług czy podział rynku. Mogą one być zawierane nie tylko między konkurentami, ale też przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu. Niedozwolone porozumienia nie muszą dotyczyć powszechnie dostępnych dóbr, ale i usług skierowanych do wąskiej grupy odbiorców.

Tego typu praktyki należą do szczególnie szkodliwych naruszeń konkurencji. Za udział w niedozwolonym porozumieniu grożą sankcje finansowe sięgające 10% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

W 2010 roku Prezes Urzędu wydała 28 decyzji w sprawie porozumień ograniczających konkurencję. Obecnie zaś UOKiK prowadzi kilkanaście postępowań antymonopolowych w sprawie niedozwolonych porozumień. Jedno z nich dotyczy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, które wspólnie ustaliły jednolitą wysokość opłaty dla kandydatów do zawodu, która nie ma podstawy prawnej i wynika jedynie z porozumienia pomiędzy nimi. Zgodnie z przepisami samorządy zawodowe mają status przedsiębiorcy i nie mogą ograniczać konkurencji.

Przedsiębiorca, który chciałby uniknąć dotkliwych sankcji finansowych, może skorzystać z programu łagodzenia kar (leniency). Podmiot, który jako pierwszy uczestnik zmowy dostarczy istotne informacje o istnieniu porozumienia, nie był jego inicjatorem i nie nakłaniał innych do niedozwolonych działań, może ubiegać się nawet o całkowite odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków