Ochrona działaczy związkowych

Senat przygotował projekt nowelizacji artykułu 50 Kodeksu pracy.

Proponuje on, aby związkowcy mogli żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Z takiego prawa mogą obecnie korzystać jedynie kobiety w ciąży i pracownicy na urlopie macierzyńskim. Wspomniana nowelizacja doprowadzi de facto do zrównania sytuacji prawnej działaczy związkowych z sytuacją kobiet w ciąży i pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego.

Pracodawcy RP są przeciwni wprowadzeniu w życie proponowanej zmiany artykułu 50 Kodeksu pracy, mającej na celu wzmocnienie ochrony działaczy związkowych. Wszelkie próby zrównania standardu ochrony terminowej umowy o pracę z umową bezterminową są działaniami sprzecznymi z ustawowym celem różnicowania tych umów. Istnieje uzasadnione ryzyko negatywnych zmian w Kodeksie pracy, poprzez możliwość zgłaszania nowych postulatów rozszerzenia katalogu podmiotów wskazanych w art. 50 K.p.

Zdaniem Pracodawców RP przewidziana w art. 32 ustawy o związkach zawodowych ochrona stosunku pracy funkcjonariuszy związkowych jest i tak bardzo daleko idąca. Pracodawca, chcąc rozwiązać umowę o pracę z działaczem związkowym, nawet w trybie dyscyplinarnym, musi uzyskać zgodę zarządu zakładowej organizacji związkowej.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków