Składki na Fundusz Pracy do umorzenia

Każda kobieta, która prowadziła własną działalność gospodarczą lub choćby współpracowała przy jej prowadzeniu i jednocześnie przebywała na urlopie wychowawczym, może starać się o umorzenie należności z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dotyczy to kobiet, które w omawianej sytuacji znajdowały się między 1 stycznia 1999 r. a 31 sierpnia 2009 r. Możliwość umorzenia składek na FP wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Z wnioskiem o umorzenie wskazanych należności można występować od 1 lutego do 1 sierpnia 2011 r. włącznie. Wniosek może dotyczyć zarówno niezapłaconych składek, jak też naliczonych z tego tytułu odsetek. Jeśli składki zostały opłacone po terminie, umorzeniu będą podlegały odsetki za zwłokę.

Formularz wniosku dostępny jest w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl. Wnioski skierowane do ZUS po 1 sierpnia 2011 r. nie będą rozpatrywane.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków