Uproszczenie leczenia za granicą

Nowa unijna dyrektywa jasno określa prawa pacjentów potrzebujących opieki zdrowotnej za granicą.

Obywatele UE będą mogli otrzymać zwrot kosztów opieki medycznej uzyskanej w innym państwie członkowskim, o ile ta sama usługa objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym w ich kraju.

Odpowiednie organy krajowe mogą wymagać uzyskania uprzedniej zgody przez pacjentów, wobec których zachodzi potrzeba hospitalizacji lub specjalistycznego leczenia. Państwo członkowskie będzie musiało podać powody odmowy takiego pozwolenia. Uzasadnieniem odmowy może być zaś jedynie zagrożenie dla pacjenta czy społeczeństwa.

Państwa UE będą musiały ustanowić punkty kontaktowe do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej, obejmujące organizacje pacjentów, fundusze ubezpieczeń zdrowotnych i podmioty świadczące opiekę zdrowotną.

Kiedy dyrektywa wejdzie w życie, państwa członkowskie będą musiały w ciągu 30 miesięcy dostosować swoje krajowe regulacje prawne do jej postanowień. Nowe zasady będą dotyczyć tylko tych pacjentów, którzy świadomie wybiorą leczenie za granicą. Wobec osób podróżujących, które potrzebują porady lekarskiej lub opieki w nagłych przypadkach, będzie nadal stosowana europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków