Uproszczone rozliczanie świadczeń przedemerytalnych

Od początku lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Podstawą do zawieszenia zasiłku przedemerytalnego ma być wyłącznie kwota przychodu z pracy zarobkowej. Żeby świadczenie przedemerytalne nie zostało zmniejszone, jego wysokość nie będzie mogła przekroczyć 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Jeśli osiągnie wyższy poziom, zasiłek zostanie zmniejszony o kwotę tego przekroczenia. Świadczenie zostanie zawieszone, jeżeli przychód przekroczy 70% średniej płacy.

Po zakończeniu roku rozliczeniowego trzeba będzie się rozliczyć – w formie rozliczenia rocznego albo miesięcznego – w zależności od tego, która z nich będzie dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków