Likwidacja NIP dla obywateli

Od początku 2012 r. ma zostać zniesiony obowiązek posiadania NIP przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami podatku VAT. Osoby takie posługiwałyby się tylko numerem PESEL.

 

Natomiast firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, od 1 lipca 2011 r. będzie on nadawany od ręki, nie zaś w drodze decyzji administracyjnej. Ma to skrócić i uprościć całą procedurę, która obecnie prowadzona jest na podstawie Ordynacji podatkowej.

- To najważniejsze propozycje zmian zawarte w przyjętych przez rząd założeniach do projektu nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Planuje się ponadto, iż 1 lipca 2011 r. ruszy Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. chodzi o usprawnienie rejestracji podmiotów gospodarczych i nadawania NIP.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków