E-rachunki

Można wystawiać, przesyłać i przechowywać rachunki w formie innej niż papierowa (czyli też w formie elektronicznej).

 

Nie ma ponadto obowiązku umieszczania na rachunku potwierdzającym dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi czytelnego podpisu wystawcy ani oznaczeń „oryginał” i „kopia”.

11 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków