Dochody dziecka

Moje małoletnie dziecko ma swoje dochody. Jak rozliczyć się podatkowo z takich dochodów?

Dochody takie w większości wypadków podlegają opodatkowaniu. Dzieci w zasadzie nie rozliczają się samodzielnie; wyjątki obejmują tylko dochody z ich pracy, stypendiów i dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Pozostałe dochody dzieci są doliczane do dochodów rodziców, o ile mają oni prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów swych dzieci. Prawo takie przyznaje rodzicom Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Mogą zarządzać majątkiem dziecka i pobierać dochody z tego majątku w czasie sprawowania władzy rodzicielskiej.

Rodzice doliczający do swoich dochodów dochody dzieci składają zeznanie PIT-36 razem z załącznikiem PIT/M. Dotyczy to jednak wyłącznie dochodów, które mogą być ujęte w PIT-36. Jeśli rodzice rozliczają się oddzielnie, to każde z nich do swoich dochodów dolicza połowę dochodów dziecka (nie dotyczy to rodziców będących w separacji).

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków