Co dalej z VAT ?

Parlament kończy prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach.

Ma ona na celu dostosowanie prawa do znowelizowanych przepisów prawa celnego, nowelizację przepisów utrudniających przedsiębiorcom prowadzenie działalności i wprowadzenie zmian zapobiegających nadużyciom podatkowym. Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie już 1 kwietnia 2011 r. Zmiany to m.in.:

    • nowe zasady dotyczące rozliczania podatku w obrocie surowcami wtórnymi i złomem oraz prawami do emisji gazów cieplarnianych, co służyć ma zwalczaniu nadużyć finansowych;
    • nowe procedury dotyczące przejścia przez rolnika ryczałtowego na rozliczanie podatku według zasad ogólnych;
    • przełożenie z Ministra Finansów na prezesa Głównego Urzędu Miar obowiązków związanych z procedurami badań dotyczących kas rejestrujących; regulacje dotyczące kas rejestrujących zaczną obowiązywać 1 września 2011 r.;
    • wykonanie wyroku TSUE orzekającego o niezgodności z prawem Unii stosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku VAT (7%) na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz buciki dziecięce. Stawka ta ma wzrosnąć do 23%. Ta zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.
Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków