Zapis windykacyjny – czyli dziedziczenie konkretnych rzeczy

Po 6 miesiącach od ogłoszenia mają wejść w życie przepisy ułatwiające obrót prawny i uniknięcie komplikacji związanych z dziedziczeniem poszczególnych składników majątkowych.

W Kodeksie cywilnym pojawi się nowa instytucja – tzw. zapis windykacyjny. Objęty nim składnik masy spadkowej przechodził będzie na zapisobiorcę z momentem otwarcia spadku (tzn. śmierci testatora). Spadkodawca będzie musiał w oświadczeniu ostatniej woli wyraźnie wskazać, iż określona rzecz bezpośrednio wchodzi do majątku bene­ficjenta. Rozrządzenia na wypadek śmierci zawierające takie postanowienie będą musiały być spo­rządzane w formie notarialnej. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być jedynie przedmioty i prawa wskazane w ustawie, tj.:

Od momentu działu spadku na zapisobiorcy ciążyć będzie – na zasadach ogólnych – odpowiedzialność za długi spadkowe – proporcjonalnie do wartości otrzy­manej części majątku, ustalanej według cen obowiązujących w chwili otwarcia spadku. Zastosowanie znajdą wobec nich odpowiednio też inne przepisy regulujące dziedziczenie testamentowe.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw zmieni ponadto przepisy dotyczące zachowku, tzn. części masy spadkowej przypadającej z mocy ustawy członkom najbliższej rodziny pominiętym w testamencie. Zapisy windykacyjne będą traktowane tak jak darowizny otrzymane od spad­kodawcy za jego życia, a więc zapisobiorcy będą również odpowiadać (pro­porcjonalnie do wysokości otrzyma­nych sum) za przekazanie uprawnionym przysługującego im zachowku. Jeśliby spad­kobiercy nie byli w stanie wykonać tego zobowiązania, przejdzie ono na zapi­sobiorców, a w następnej kolejności na osoby, które otrzymały darowiznę.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków