Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Dzięki ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w miejsce ok. 200 różnych zaświadczeń, odpisów oraz wypisów, przedsiębiorca i obywatel będzie mógł złożyć oświadczenie.

Przewidziano np. zastąpienie zaświadczenia o wpisie do ewidencji i KRS obowiązkiem podania jedynie numerów rejestrów. Urzędy nie będą mogły domagać się od przedsiębiorców okazywania zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która 1 lipca 2011 r. zastąpi ewidencję działalności prowadzoną w gminach.
Uchylone zostaną też przepisy nakazujące przedsiębiorcy przedstawianie zaświadczeń m.in. o niekaralności (gdy organ administracyjny może sam pozyskać informacje na ten temat), nadaniu numerów NIP i REGON.

Wprowadzona ma być możliwość składania kopii świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego zamiast ich oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów. Dzięki ustawie zlikwidowanych zostanie ponadto część licencji i zezwoleń.

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych zmienia ok. 90 aktów prawnych. Ma ona poprawić relacje obywateli i przedsiębiorców z urzędami i ograniczyć koszty, jakie w związku z tym ponosili, oraz usprawnić obrót gospodarczy. Większość nowych przepisów ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

W ustawie znalazły się też przepisy, które m.in. umożliwią przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego, wprowadzają instytucję leasingu konsumenckiego oraz obniżają koszty sądowe wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków