Prawa pasażerów podróżujących autobusem

Nowe unijne  rozporządzenie zakłada wzmocnienie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem. Od wiosny 2013 r. będzie ono obejmować wszystkich regularnych usługodawców krajowych i transgranicznych przewożących pasażerów na dystansie 250 km i więcej.

Odszkodowania

W razie gdy usługa zostaje odwołana lub odjazd jest opóźniony o ponad 120 minut, pasażerom oferowane będzie prawo wyboru między kontynuacją podróży bądź zmianą trasy do miejsca docelowego (bez dodatkowych kosztów) a zwrotem ceny biletu; jeżeli przewoźnik nie zaproponuje takiego wyboru, pasażerom - oprócz zwrotu ceny biletu - przysługiwać ma prawo do rekompensaty w wysokości połowy ceny biletu.

Jeśli wyjazd jest opóźniony o 90 minut lub więcej, pasażerowie muszą otrzymać przekąski i napoje. W przypadku przerwania podróży, wypadku czy opóźnienia wymagającego noclegu na miejscu, przewoźnik będzie ponadto zobowiązany do przyznania kwoty na nocleg nieprzekraczającej 80 euro za noc dla jednej osoby na okres maksymalnie 2 nocy. Przewoźnik może być zwolniony z tego obowiązku jedynie w sytuacji, gdy odwołanie lub opóźnienie będzie spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi bądź katastrofą naturalną.

Ponadto, operator musi zapewnić zwrot nie mniej niż 1200 euro w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu. W razie śmierci pasażera bądź uszkodzenia ciała w wyniku wypadku, usługodawca będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie (pułap 220 000 euro na pasażera, zgodnie z rozporządzeniem, lub więcej, jeżeli tak stanowi prawo krajowe).

Aby umożliwić małym firmom dostosowanie się do nowych wymagań, dano państwom członkowskim możliwość zwolnienia z ww. przepisów niektórych regularnych usługodawców krajowych lub przewoźników, których działalność odbywa się w znacznej części poza UE na okres maksymalnie 4 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia.

Prawa podstawowe

Przyjęto też 12 praw podstawowych, które mają zastosowanie do wszystkich regularnych przewoźników, bez względu na odległość. Prawa te obejmują m.in. zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania przewoźnika o podróży takiej osoby. Regulacje te mają zapewnić niedyskryminujący dostęp do transportu oraz pełne odszkodowanie w razie uszkodzenia czy utraty wózków inwalidzkich lub innego sprzętu wspomagającego.

Szkolenia personelu

Osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć wniosek o specjalną pomoc ze strony odpowiednio przeszkolonego personelu autobusów i autokarów co najmniej 36 godzin przed wyjazdem. Gdyby przewoźnik nie był w stanie zapewnić takiej pomocy, pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej będą mogli bez dodatkowych opłat zabrać wybranego opiekuna.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków