Nowe deklaracje do PFRON

Minister Pracy i Polityki Społecznej określiła nowe wzory dokumentów.

Zmieniły się deklaracje składane przez pracodawców do PFRON: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R i DEK-Z oraz informacje przedstawiane przez zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej: INF-W, INF-WZ. Nowe formularze załączone są do rozporządzenia MPiPS z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. Nr 44 poz. 231) oraz do rozporządzenia MPiPS z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. Nr 44 poz. 232).

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków