Dwie sankcje

Jeżeli osoba nie uzasadni w wiarygodny sposób źródeł  pokrycia swoich wydatków lub przyrostu majątku, organ podatkowy, ustala wysokość dochodu i wymierza od niego podatek w wysokości 75% (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyższa stawka tego szczególnego podatku zryczałtowanego jest uzasadniona tym, że obok niego nie wymierza się odsetek za zwłokę w uiszczeniu podatku dochodowego, a także tym, że organ podatkowy ponosi koszty ustalania dochodu.

Jednocześnie (na mocy art. 54 Kodeksu karnego skarbowego) ten sam czyn, polegający na uchyleniu się od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub niezłożenie deklaracji - z narażeniem przez to podatku na uszczuplenie, jest karalny.

Trybunał Konstytucyjny uznał jednak (w wyroku z 12 kwietnia br., sygn. P 90/08), iż taka sytuacja nie stanowi podwójnego karania za to samo, gdyż – jego zdaniem - rzeczony podatek nie jest rodzajem kary.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków