Kiedy dyscyplinarka?

Zwolnienie dyscyplinarne jest uzasadnione w przypadkach, gdy zachowanie pracownika spełniło następujące przesłanki:

było bezprawne (naruszało podstawowy obowiązek pracowniczy),

naruszało bądź groziło interesom pracodawcy,

było zawinione (wina umyślna bądź rażące niedbalstwo).

To, czy korzystanie ze sprzętu należącego do pracodawcy do celów niemających związku z wykonywaną pracą można uznać za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, zależy częstotliwości takich zachowań. Pojedyncza niesubordynacja nie oznacza jeszcze ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika i nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dyscyplinarnych (zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy). Tak też uznał Sąd Najwyższego wyroku z 4 listopada 2010 r. (sygn. II PK 110/10).

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków