Odpowiedzialność członka zarządu

Zasady odpowiedzialności członków zarządu zostały określone w art. 116 Ordynacji podatkowej. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej czy spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeśli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Członek zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności, gdy wykaże, że nie ponosi winy za niezgłoszenie we właściwym czasie wniosku o upadłość lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego). Przepisy Ordynacji podatkowej służą ochronie wierzycieli i są bezwzględne, gdy dłużnik spóźni się ze zgłoszeniem wniosku o upadłość spółki.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków