Emerytka na etacie

Wcześniejsza emerytura pracownicza została przyznana w 2008 r. ubezpieczonej, urodzonej 19 sierpnia 1948 r. Emerytka rozwiązała stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do tej emerytury, a z dniem 1 kwietnia 2009 r.  ponownie podjęła zatrudnienie. W maju 2011 r.  emerytka  zgłosiła wniosek o emeryturę powszechną. Wysokość emerytury – przyznanej na podstawie art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z FUS od dnia ukończenia 60 lat – została obliczona w myśl art. 53 ust. 4 tej ustawy. Emerytka  kontynuuje zatrudnienie podjęte z dniem 1 kwietnia 2009 r. Czy ZUS zawiesi jej wypłatę emerytury?

ZUS nie zawiesi tej emerytury w myśl art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, bowiem został rozwiązany stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do emerytury wcześniejszej. Nie podlegają bowiem zawieszeniu emerytury pobierane przez osoby, które  rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie – po nawiązaniu nowego stosunku pracy -  uzyskały prawo do emerytury powszechnej w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego: 60 lat - kobieta i 65 lat - mężczyzna.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków