Stalking

 

Od 6 czerwca 2011 r. stalking, tzn. uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, określane jako przemoc emocjonalna, jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

Ostatnia nowelizacja Kodeksu karnego zakłada, że odpowiedzialność karną ponosi osoba, która przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Podlega także karze wykorzystanie wizerunku osoby czy jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Ponadto przewidziano typ kwalifikowany przestępstwa uporczywego nękania przez następstwo w postaci targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie. W takiej sytuacji sprawca ma podlegać karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków