Sklep internetowy a kasa fiskalana


Założyłem sklep internetowy jako osoba fizyczna. Czy obejmuje mnie obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

Obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych ciąży, w zasadzie, na wszystkich podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wyjątki od tej zasady określa teraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przewiduje ono m.in. zwolnienia obejmujące podatników, u których obrót podlegający obowiązkowi ewidencji nie przekracza 20.000 zł (w przypadku podatników rozpoczynających dokonywanie sprzedaży w ciągu danego roku podatkowego) bądź 40.000 zł (w przypadku podatników kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej, u których wcześniej nie powstał obowiązek rozpoczęcia ewidencji). Dotyczą one niemal wszystkich podatników.

Nawet przekroczenie powyższych limitów niekoniecznie oznacza obowiązku zamontowania kas fiskalnych. Prowadzona działalność może być bowiem objęta którymś ze zwolnień przedmiotowych podanych w załączniku do ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Warto tu zwrócić uwagę na poz. 36 obejmującą dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Zwolnienie powyższe może znaleźć zastosowanie także w przypadku prowadzenia sprzedaży przez sklep internetowy. Trzeba jednak ściśle przestrzegać warunków tego zwolnienia. Każda sprzedaż na warunkach nieuprawniających do korzystania ze zwolnienia (np. sprzedaż w przypadku płatności czekiem, kartą płatniczą lub kredytową) musi być zewidencjonowana w kasie fiskalnej.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków