Co nowego w prawie medialnym


Zmiany ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw dotyczą m.in. kwestii reklamy.

 

Jest nią przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług. Do reklamy zali­czono też autopromocję. Wyraźnie zaznaczono, że reklamy i telesprzedaż muszą być rozpoznawalne, łatwo odróżnialne od materiału redakcyjnego. Nie mogą zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny zegarowej. Reklamami nie można przerywać: serwisów infor­macyjnych, audycji o treści religijnej, audycji publicystycznych i dokumental­nych o czasie krótszym niż 30 minut, audycji dla dzieci. Audycjom dla dzieci nie powinny też towarzyszyć reklamy dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, któ­rych obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.

Filmy wyprodukowane dla telewizji, z wyłączeniem serii, seriali i audycji doku­mentalnych, oraz filmy kinematogra­ficzne mogą zostać, tak jak dotąd, przerwane w celu nadania reklam czy telesprzedaży wyłącznie jeden raz pod­czas każdego okresu pełnych 45 minut przewidzianych w programie.

Sponsorowanie oznacza każdy wkład w finansowanie usługi medialnej bądź audycji przez podmiot, który nie dostarcza usług medialnych ani nie produkuje audycji, w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego czy innego oznaczenia indywidualizują­cego. Odbiorcy powinni zostać wyraźnie poinformowani o sponsorowaniu. Takie audycje lub inne przekazy muszą być oznaczane przez wskazanie spon­sora na ich początku, na końcu oraz w momencie wznowienia po przerwie na reklamę lub telesprzedaż.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków