Niezakazane porozumienia

Rada Ministrów rozporządzeniem z 30 marca 2011 r.wyłączyła od początku czerwca niektóre rodzaje porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Wyłączeniem objęto też porozumienia o charakterze niewzajemnym zawierane między konkurentami, o ile: dostawca jest wytwórcą i dystrybutorem towarów niebędących usługami, a nabywca jest dystrybutorem i nie jest konkurentem na szczeblu wytwórstwa lub dostawca świadczy usługi na kilku szczeblach obrotu, a nabywca dostarcza towary lub świadczy usługi na poziomie detalicznym i nie jest konkurentem na tym szczeblu obrotu, na którym nabywa usługi objęte porozumieniem wertykalnym.

Ponadto porozumienia wertykalne, co do zasady, są dozwolone, o ile: udział dostawcy i grupy kapitałowej, do której należy dostawca, w rynku właściwym sprzedaży towarów objętych takim porozumieniem nie przekracza 30%, udział nabywcy i grupy kapitałowej, do której należy nabywca, w rynku właściwym zakupu towarów objętych takim porozumieniem nie przekracza 30%.

Wyłączenie obejmuje też porozumienia wertykalne zawierające postanowienia, które odnoszą się do przeniesienia na nabywcę lub korzystania przez niego z praw własności intelektualnej i przemysłowej lub know-how, jeśli postanowienia te nie stanowią podstawowego przedmiotu takich porozumień i są bezpośrednio związane z używaniem, sprzedażą lub odsprzedażą towarów objętych porozumieniem przez nabywcę lub jego klientów.

Wyłączeniu podlegają porozumienia między związkami przedsiębiorców a ich członkami oraz między związkami przedsiębiorców a ich dostawcami, o ile: wszyscy członkowie związku są sprzedawcami detalicznymi towarów niebędących usługami oraz obrót żadnego z członków związku, wraz z obrotem przedsiębiorców należących do jego grupy kapitałowej, w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył równowartości 50 milionów euro.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków