Auto Casco a przychody i koszty


Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystuje samochód ciężarowy stanowiący środek trwały. W maju 2011 r. samochód ten uległ wypadkowi i z uwagi na znaczne uszkodzenia nastąpiła jego kasacja. Samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Czy poniesioną stratę można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej? Czy otrzymane odszkodowanie stanowi przychód z działalności gospodarczej?

 

Jeśli samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczaniem AC, to poniesioną stratę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – oczywiście jedynie w tej części wartości początkowej samochodu, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi (art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Suma odpisów amortyzacyjnych, jakie zmniejszają stratę, obejmuje nie tylko odpisy, które zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, ale też te, których zgodnie z ustawą zaliczyć do kosztów nie było można (art. 22h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Natomiast – wedle art. 14 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy – odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej trzeba doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków