Udzielanie urlopu wypoczynkowego

Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu. Wymiar jego urlopu wynosi 13 dni, tzn. 104 godziny (13 dni x 8 godzin). Zgodnie z jego rozkładem czasu pracy, pracownik świadczy pracę przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny na dobę. Pracownik ten chce wziąć tydzień urlopu. Ile pracodawca powinien odjąć z jego puli urlopowej?

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. Za każdy dzień urlopu należy więc odjąć z puli urlopowej pracownika tyle godzin, ile pracownik przepracowałby zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby nie korzystał z urlopu.

W przedstawionym przypadku pracodawca powinien odjąć z puli urlopowej pracownika 20 godzin urlopu (5 dni x 4 godziny).

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków