Awaria kasy

Jak prowadzić ewidencję w przypadku awarii kasy fiskalnej?

Zgodnie z art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika (np. na skutek uszkodzenia kasy) nie może być na kasie prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego, podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy rezerwowej. Jeśli i to nie jest możliwe – powinien zaprzestać sprzedaży do czasu uruchomienia kasy fiskalnej. Nieprawidłowości w pracy kasy należy zaś niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu serwis kasy.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków