Rodzina i single na swoim

Celem ostatniej nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, na podstawie której realizowany jest rządowy Program „Rodzina na swoim”, jest wygaszenie całego programu dopłat do oprocentowania kredytu z dniem 31 grudnia 2012 r. Tylko do tej daty będą przyjmowane wnioski o kredyty preferencyjne.

 

Do czasu likwidacji programu dopłat, ulegną zmianie kryteria ich udzielania. Nowelizacja zmniejszyła współczynnik kształtujący poziom limitu cen mieszkań (kosztów budowy) kwalifikującego dany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny do objęcia finansowym wsparciem – z poziomu 1,4 do poziomu 1,0 dla rynku pierwotnego i 0,8 dla rynku wtórnego.

W ustawie zakreślono maksymalny wiek kredytobiorcy docelowego na poziomie 35 lat. Limit wieku nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozszerzono katalog osób uprawnionych do korzystania z dopłat do oprocentowania o jednoosobowe gospodarstwa domowe, tj. osoby samotne nieposiadające dzieci (single), o ile jest to ich pierwsze mieszkanie. W tym przypadku obowiązuje limit powierzchni użytkowej do 50 m², z czego dopłata przysługuje tylko do 30 m². Młodzi ludzie często zwlekają z założeniem rodziny z powodu braku mieszkania, zmiany mają zatem wesprzeć tę grupę osób w jego nabyciu.

Poszerzono grupę osób uprawnionych do zawarcia umowy o kredyt preferencyjny (dla uzyskania przez docelowego kredytobiorcę zdolności kredytowej) o małżonków rodzeństwa kredytobiorcy docelowego.

Wskazano wyraźnie, że kredyt preferencyjny może być udzielony wyłącznie na zakup lub budowę lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto ustawa wskazuje 2 dodatkowe przypadki, w których zaprzestaje się stosowania dopłat. Jest to uzyskanie w okresie stosowania dopłat prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (z wyłączeniem ich nabycia w drodze spadku) oraz dokonanie zmiany sposobu użytkowania lokalu na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków