Certyfikaty energetyczne

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r.[1] określa cel w zakresie oszczędności energii, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Zapewni także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w tym zakresie.

Ustawa określa np. zasady uzyskiwania i umarzania świadectw efektywności energetycznej. Takie świadectwo będzie musiało uzyskać przedsiębiorstwo energetyczne, a także odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski - albo zamiast tego uiścić opłatę zastępczą.

Na inwestycje, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie wydawał "białe certyfikaty", podobne do obowiązujących już "zielonych" certyfikatów na energię ze źródeł odnawialnych i "czerwonych" na produkcję energii w kogeneracji, tj. wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób.

Pozyskanie białych certyfikatów będzie obowiązkowe dla firm sprzedających energię odbiorcom końcowym, w celu przedłożenia ich Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia. Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło będą zobligowane do pozyskania określonej liczby certyfikatów w zależności od wielkości sprzedawanej energii. Ustawa zakłada stworzenie katalogu inwestycji pro-oszczędnościowych, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać daną ilość certyfikatów w drodze przetargu ogłaszanego przez Prezesa URE. Firmy będą miały też możliwość kupna certyfikatów na giełdach towarowych lub rynkach regulowanych.[1] Dz.U. Nr 94 poz. 551

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków