Niepełna nazwa nabywcy na fakturze

Czy posługiwanie się przez kontrahentów podatnika na fakturach dokumentujących sprzedaż na rzecz podatnika towarów i usług skrótem „sp. z o.o.”, zamiast „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (przy zachowaniu wymogów i zakazów określonych w art. 86 i 88 ustawy o VAT), pozbawia podatnika możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w takich fakturach? Czy podatnik musi w takim przypadku, w celu uzyskania możliwości odliczenia podatku naliczonego, np. przesyłać takim kontrahentom noty korygujące, w których skorygowana byłaby nazwa podatnika?

 

Zawartość faktury VAT określa przede wszystkim rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360). W razie gdy otrzymane faktury zakupu zawierają dane nabywcy umożliwiające jego identyfikację, przy czym w nazwie odbiorcy faktury zastosowany został ogólnie przyjęty skrót sp. z o. o., zamiast „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (jeśli zakupy te mają związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi). Zastosowanie powyższego skrótu formy prawnej w nazwie odbiorcy nie powoduje błędu skutkującego koniecznością wystawienia not korygujących i brak reakcji na otrzymanie takich faktur nie wpływa na prawidłowość tych dokumentów. W związku z powyższym faktury te mogą stanowić podstawę do odliczenia wykazanego w nich podatku naliczonego (potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna MF (Dyrektora IS w Poznaniu z 2 czerwca 2011 r., nr ILPP2/443-401/11-4/EN oraz wyrok NSA o.z. we Wrocławiu z 9 lutego 2000 r., sygn. I SA/Wr 1885/99).

 

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków