Wsparcie na emisję kampanii reklamowych

Więcej wydatków zakwalifikowano do objęcia dofinansowaniem udziału w promocji, m.in. udział w degustacjach, seminariach, konferencjach, wyjazdach studyjnych oraz produkcję i emisję kampanii reklamowych.

 

Od 3 sierpnia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. Nr 160 poz. 955).

Podwyższono poziom dofinansowania, o jakie mogą ubiegać się przedsiębiorcy - w przypadku, jak i ogólnego programu promocji - to maksymalnie 75% kwoty wydatków kwalifikowanych. Kwota, o którą można się ubiegać w ramach refundacji, jest teraz ograniczona tylko wartościami wynikającymi z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Złagodzono warunek uczestniczenia przedsiębiorcy w liczbie działań określonych w danym programie - z 60 do 50% . Wydłużono czas, w którym przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie udziału w programach promocji o charakterze ogólnym - dokumenty należy złożyć nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia programu.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków