Uwaga na kontrole PIP

Od 8 sierpnia 2011 r. obowiązują zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Dotyczą one organizacji PIP, zadań powierzonych PIP, zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez PIP, pracowników PIP oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej pracowników PIP.

 

Nowelizacja (Dz.U. Nr 142 poz. 829) poszerzyła zakres podmiotów, które kontroluje PIP pod względem legalności zatrudnienia np. o agencje zatrudnienia, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej. PIP może kontrolować wszystkie przedsiębiorstwa w stosunku do wszystkich osób i podmiotów wykonujących pracę lub zlecenie na rzecz pracodawcy, nawet jeśli osoba wykonująca zlecenie prowadzi własną działalność gospodarczą.

Inspektorzy pracy zyskali nowe narzędzie: możliwość wydawania w czasie kontroli ustnych poleceń. Przewidziano też „taryfę ulgową„ dla pracodawców rozpoczynających działalność – inspektor może w razie wykrycia u nich drobnych naruszeń niestwarzających zagrożenia dla życia albo zdrowia pracowników przyjąć oświadczenie o terminie ich usunięcia.

W przypadku niektórych naruszeń, co do których dotychczas inspekcja mogła tylko wnioskować do sądu o ukaranie pracownika, inspektor otrzymał możliwość bezpośredniego karania mandatem.

Inspekcja pracy może nakazać przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, żeby stwierdzić, czy dana praca nie jest wykonywana w szczególnych warunkach. Koszty tych badań pokryć ma pracodawca.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków