Co nowego w świadczeniach ZUS?

Co nowego w świadczeniach z ZUS?

Ustawa z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych znosi warunek udowodnienia 5 lat stażu ubezpieczeniowego w ostatnim 10-leciu przez osobę całkowicie niezdolną do pracy, która ma co najmniej 25-letni (kobieta) lub 30-letni (mężczyzna) okres składkowy.

 

Nowe zasady przyznawania rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy obejmą ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego, tj. osób urodzonych po 1948 r., z wyjątkiem kobiet, które mają już wiek emerytalny i zamiast renty wolą emeryturę.

Nowelizacja umożliwia ustalenie kapitału początkowego również za staż ubezpieczeniowy krótszy niż 6 miesięcy i 1 dzień. Do obliczeń kapitału początkowego dla osób przechodzących na emeryturę obliczaną według nowych zasad wymiaru będzie można przyjąć staż ubezpieczeniowy wyrażony w dniach, a nie w pełnych latach. Zmiana ta dotyczy osób urodzonych po 1948 r., które przed 1999 rokiem wykonywały pracę bądź inną działalność objętą ubezpieczeniem społecznym i za które były odprowadzane składki (lub osoby te same składki opłacały).

Wyznaczono nowy termin na zgłoszenie wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego. W przypadkach gdy zgłoszenie wniosku w obowiązującym dotychczas terminie nie było możliwe ze względu na: późniejsze odnalezienie zwłok, późniejsze ich zidentyfikowanie lub wystąpienie innych przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej do otrzymania zasiłku – termin ten powinien wynosić 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ww. okoliczności (np. zaświadczenie Policji czy prokuratury).

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków