Kto zbada kasę?

Z dniem 1 września 2011 r. na Prezesa Głównego Urzędu Miar przeszedł obowiązek badania spełnienia przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać i obowiązku wydawania potwierdzeń spełnienia tych wymagań. Za czynności te producenci i importerzy kas muszą teraz zapłacić.

Rozszerzenie zakresu stosowania kas, jak i dopuszczenie w tej dziedzinie nowych rozwiązań konstrukcyjnych m.in. kas z tzw. elektroniczną kopią paragonów spowodowały, iż zadania te zostały przypisane specjalistycznemu organowi przystosowanemu w pełni do prowadzenia tego typu prac. Organem przystosowanym do obsługi procesu badania, testowania i przeprowadzania kontroli sprawdzających parametry techniczne urządzeń kasowych zarówno pod względem wyposażenia technicznego, jak i dysponowania doświadczeniem w tego rodzaju działalności jest obecnie Prezes Głównego Urzędu Miar. Organ ten wydawać ma też decyzje potwierdzające spełnienie funkcji, kryteriów i warunków technicznych kas.

Sprawy związane z wydawaniem decyzji potwierdzających spełnienie przez kasy kryteriów i warunków technicznych niezakończone przez Ministra Finansów do dnia 31 sierpnia 2011 r. będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Producentom i importerom kas, którzy wprowadzą na rynek kasy niespełniające wymagań, grozi kara w wysokości 5 tys. zł.

Jeżeli zaś chodzi o użytkowników kas zmiany są niewielkie. Podatnicy posiadający kasy nie muszą ich wymieniać, pod warunkiem że zapewniają one prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym. Potwierdzenia stwierdzające spełnienie przez kasę warunków jej użytkowania zachowują moc do dnia określonego w tych potwierdzeniach, chyba że potwierdzenie to zostanie cofnięte.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków