Sobota a termin administracyjny

Jeśli koniec terminu administracyjnego przypada w sobotę, to ostatnim dniem terminu jest sobota, czy najbliższy poniedziałek?

Jeśli koniec terminu administracyjnego przypada w sobotę, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tzn. np. poniedziałek. Sobota jest bowiem dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny wydał niedawno taką uchwałę (sygn. akt I OPS 1/11), którą rozwiał rozbieżności występujące w tej kwestii w orzecznictwie sądów. Argumentem za stanowiskiem NSA jest fakt, iż w soboty nie wszystkie placówki pocztowe są otwarte, co ogranicza możliwości procesowe obywateli. Poza tym sobota uznawana jest za dzień wolny przez Ordynację podatkową i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków