Nowe prawo w Internecie

Do wejścia w życie ustaw czy też aktów prawnych niższego rzędu nie­zbędna jest ich publikacja. Od 1 stycznia 2012 r. następ­nego roku Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski mają być wydawane wyłącznie w formie elektronicznej (inne dzienniki będą jeszcze dystrybuowane jak do­tąd do końca 2012 roku). Dostęp do nich będzie bezpłatny.

 

Jednak na wypa­dek trudnych dziś do przewidzenia zda­rzeń przewidziano przygotowywanie wydruków Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego i prze­kazywanie ich kancelariom – Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Prezydenta RP oraz Bibliotece Narodowej, które mają je „wieczyście” przechowywać. Prze­widziano też drugie zabezpieczenie – gdy ogłoszeniu w formie elektronicz­nej przeszkodzi siła wyższa, dzienniki będą publikowane w wersji papierowej aż do ustania tego typu zdarzenia.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków