Wykup mieszkań z TBS

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala przekształcić na własność prawa do lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS i spółdzielni mieszkaniowych, które zostały wybudowane przy wsparciu preferencyjnych kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Lokale wybudowane na wynajem przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) mogą być sprzedane tylko najemcom, którzy partycypowali w kosztach ich budowy. Decyzja o sprzedaży lokali będzie należała do właściciela zasobu. Wykupić mieszkanie będzie można po cenie rynkowej pomniejszonej o zwaloryzowany wkład własny, tzn. koszty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

Ustawa obejmuje te lokale, na które kredyt w BGK został zaciągnięty przed 30 września 2009 r. Sprzedaż nie może nastąpić wcześniej niż po 5 latach od oddania budynku do użytku. Z przekształceń na własność wyłączono lokale, które dopiero będą finansowane przy wykorzystaniu nowych kredytów z BGK.

W przypadku mieszkań wybudowanych przy udziale kredytu objętego częściowym umorzeniem cena lokalu winna uwzględniać spłatę części tego umorzenia przypadającą na dany lokal. Po spłacie przez TBS zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami najemca lokalu uzyska prawo odrębnej własności lokalu bez obciążeń hipotecznych. Zarząd nieruchomością wspólną, stanowiącą współwłasność TBS, będzie wykonywany jako zarząd powierniczy.

Środki odzyskane przez TBS ze sprzedaży lokali pozostałe po spłacie wierzytelności muszą zostać wykorzystane na budowę kolejnych mieszkań pod wynajem. W przeciwnym wypadku wrócą do Funduszu Dopłat.

Przewidziano też, że do wyodrębniania i sprzedaży lokali wybudowanych na wynajem przez spółdzielnie mieszkaniowe przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK należy stosować zasady obowiązujące przy wyodrębnianiu i sprzedaży lokali wybudowanych przez TBS.

Nowe przepisy wejdą w życie w październiku br.

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków