PESEL identyfikatorem ubezpieczonego

NIP wyszedł z użytku jako identyfikator osoby ubezpieczonej w ZUS. Pozostał natomiast podstawowym identyfikatorem płatnika składek.

 

Od 1 września 2011 r. uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dokumentach ubezpieczeniowych (np. ZUS ZUA) w bloku danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej należy podawać jako numer identyfikacyjny numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Zatem w dokumentach ubezpieczeniowych składanych od 1 września 2011 r., nie powinien być używany numer NIP jako numer identyfikacyjny osoby ubezpieczonej ani osób zgłaszanych jako członkowie rodziny. Numer NIP osoby ubezpieczonej nie musi być również podawany w drukach zwolnień lekarskich – ZUS ZLA (lecz dotyczy to jedynie numeru NIP osoby ubezpieczonej, nie dotyczy zaś numeru NIP płatnika, tzn. pracodawcy, który to numer nadal musi być wpisywany w ZUS ZLA).

Jeżeli ubezpieczony w okresie przed 1 września 2011 r. został zgłoszony do ubezpieczeń tylko z identyfikatorem numerycznym NIP, płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego na formularzu ZUS ZIUA.

Numer NIP nadal obowiązuje jako identyfikator płatników składek. Wprowadzone od 1 września 2011 r. zmiany nie wpływają bowiem na zasady podawania danych identyfikacyjnych płatników składek w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS.

Wyjątek stanowią płatnicy składek opłacający składki tylko na własne ubezpieczenia, którzy w przekazanym do ZUS zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZFA podali numery NIP i REGON, a w zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA, ZUS ZZA) podali jako identyfikatory ubezpieczonego numery NIP i PESEL lub tylko NIP. W takim przypadku konieczne jest zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek (ZUS ZIPA), w którym należy podać, oprócz dotychczasowych danych identyfikacyjnych, dodatkowo numer PESEL. Jest to konieczne dla zapewnienia poprawnej identyfikacji przekazywanych co miesiąc deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA.

Więcej na stronach: www.zus.pl

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków