Ponowne wyliczenie emerytury

Zdecydowałem się na zawieszenie emerytury celem kontynuowania pracy u dotychczasowego pracodawcy. Czy mogę w jakiś sposób odzyskać prawo do emerytury?

Od 1 października br. została wstrzymana wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowych emerytur kapitałowych, przyznanych w roku 2010 i w latach wcześniejszych, osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa do emerytury. Obowiązuje bowiem kuriozalna zasada obowiązku zwolnienia się z pracy w razie nabycia prawa do emerytury w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Jednakże dzięki najnowszej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS osoby, które zdecydują się na zawieszenie emerytury z dniem 1 października br. celem kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy, mogą liczyć na ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego. Regulacja ta umożliwia więc ustalenie emerytury na nowo – na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po ustaniu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury może złożyć – tylko 1 raz – osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 września 2011 r. pobierała emeryturę, do której prawo zostało zawieszone, jeśli nie pobierała emerytury na skutek tego zawieszenia przez co najmniej 18 miesięcy.

Gdyby na skutek ponownego ustalenia wysokość emerytury była niższa, świadczenie przysługiwać będzie w wysokości dotychczasowej.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków