Wyższa płaca-mniej miejsc pracy

Rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie z obecnych 1386 zł do 1500 zł.

 

Jej podwyższenie o 8,2% zmniejszy skłonność pracodawców do zatrudniania nowych pracowników. Dotknie to szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach w regionach słabych gospodarczo. Pracownicy, którzy nie wypracują dla pracodawcy dochodu 3000 zł miesięcznie (wynagrodzenie plus podatki i składki na ubezpieczenie społeczne, urlop itd.) utracą pracę – ostrzega PKPP Lewiatan. Może to spowodować wzrost bezrobocia wśród ludzi młodych oraz rozrost szarej strefy.

Wzrosną nowiem też kwoty zależne od płacy minimalnej, tj. kwota odprawy przy zwolnieniach grupowych, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy. Wyższa będzie minimalna podstawa wymiaru zasiłków chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przy pełnym etacie, a także odszkodowania przy rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę z powodu mobbingu i za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Podstawa wymiaru składek ZUS początkującego przedsiębiorcy od stycznia 2012 r. wyniesie 450 zł, a miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne wzrosną ze 123,24 zł do ponad 133 zł. Osoby, które dopiero co zakładają działalność gospodarczą, przez pierwsze 2 lata do ZUS będą więc przekazywać o 10,15 zł miesięcznie więcej (o 122 zł rocznie).

 

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków