Podziemne wyrobiska bez podatku

 

13 września 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. P 33/09), iż niejednoznaczne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mogą, w przekonaniu Trybunału, zostać zinterpretowane w taki sposób, by uznać je za spełniające wymogi ustawy zasadniczej.

 

Uznał on, że opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych jest wykluczone, skoro nie są one obiektami budowlanymi (urządzeniami budowlanymi) w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, ale przestrzenią w nieruchomości gruntowej lub w górotworze powstałą w wyniku prac górniczych, co wynika z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Jednocześnie nie można generalnie wykluczyć możliwości uznania za przedmiot opodatkowania  obiektów i urządzeń zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych, jeśli dają się one zakwalifikować jako:

1)     budowle wymienione  w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, będące wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego,

2)     urządzenia budowlane scharakteryzowane w art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego lub  w innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, co - jeżeli omawiane urządzenia nie zostały wskazane expressis verbis - wymaga wykazania, że zapewniają one możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wyrok ten oznacza, że kopalnie mogą wnioskować o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk. Muszą jednak płacić podatek np. od sztolni.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków