Difinanswanie aktywizacji bezrobotnych

Na jaką pomoc z urzędu pracy można liczyć w związku z aktywizacją bezrobotnych przez zatrudnienie bądź jeśli zakładają oni firmy?

 

 

Bezrobotny, który chce założyć własną firmę, może ubiegać się maksymalnie 6-krotność średniej płacy kwartalnej. Te same limity obowiązują na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego do pracy. W II kwartale 2011 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3366,11 zł i było o 100 zł niższe w porównaniu z I kwartałem, stąd niższe kwoty pomocy. Wysokość średniej płacy jest przyjmowana na dzień zawarcia przez dyrektora powiatowego urzędu pracy umowy z bezrobotnym bądź firmą. W maju najwyższa kwota dofinansowania przyznawana przez starostów z Funduszu Pracy wynosiła 20,6 tys. zł, w czerwcu 20,8 tys. zł, a od początku września do końca listopada jest to 20,2 tys. zł.

W przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej pracodawca może zaś otrzymać refundację ze środków PFRON do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (tj. nawet 50.491,65 zł).

W urzędach pracy kończą się już jednak pieniądze przeznaczone na aktywizację, tym bardziej, że w 2011 r. środki z Funduszu Pracy na ten cel zostały ograniczone z 6,4 mld zł do 3,2 mld zł.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków