Telepraca się opłaci

Zatrudnianie pracowników w formie pracy zdalnej zyskuje coraz większą popularność. Na telepracy mogą skorzystać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

 

Ci pierwsi mogą pogodzić ze sobą karierę zawodową z życiem prywatnym. Praca zdalna wiąże się z mniejszym stresem. Za sprawą telepracy pracownicy nie muszą codziennie monotonnie kursować tam i z powrotem, dzięki czemu więcej czasu mogą poświęcić na rzeczywistą pracę lub odpoczynek oraz oszczędzają pieniądze. Mogą też podjąć zatrudnienie nawet w firmie zlokalizowanej daleko od swego miejsca zamieszkania. Telepraca pozwala na aktywizację zawodową grup społecznych zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy oraz osób mniej mobilnych, zwłaszcza kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi i osób niepełnosprawnych. Dla pracodawców korzystne jest zwłaszcza ograniczenie kosztów organizacji stanowiska pracy i wzrost efektywności pracy, a także ograniczenie problemu absencji chorobowej.

Eksperci szacują, że z tej formy zatrudnienia korzysta już na całym świecie ok. 60 mln osób. W Unii Europejskiej kilkanaście procent zatrudnionych pracuje w systemie telepracy, zaś w Polsce – tylko 3,2%. W USA w 1990 r. było ponad 2,5 miliona telepracowników. W 2006 r. ich liczba wzrosła do ok. 30 milionów. Amerykańscy badacze rynku pracy przewidują, iż do 2015 r. aż 52% ogółu zatrudnionych będzie częściowo pracować zdalnie.

W Polsce ten rodzaj zatrudniania ciągle nie zyskuje takiej popularności, jak w USA czy UE. Jest to wina przede wszystkim złych przepisów, np. nałożonych na pracodawców obowiązków związanych z zatrudnieniem w tym nowoczesnym systemie.

Telepraca będzie zyskiwać na popularności wraz z ograniczaniem reglamentacji prawnej tej formy zatrudnienia, poprawą elastyczności rynku pracy, zwiększaniem dostępności szybkiego Internetu i nowoczesnych technologii oraz zwiększaniem ułatwień i zachęt prawnych dla zatrudniania w systemie telepracy zwłaszcza kobiet na urlopach wychowawczych i osób niepełnosprawnych. Potrzeba jest też zmian w sferze mentalnej u pracodawców i pracowników. Szacuje się, że kiedyś 15-20% pracowników będzie zatrudnionych w tej formie.

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków