Sankcje za handel uliczny

Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlegał będzie karze grzywny. Ponadto może być orzeczony przepadek towaru przeznaczonego do sprzedaży, nawet wtedy, gdyby nie był on własnością sprawcy (jest to właściwość sądów rejonowych).

W Kodeksie wykroczeń dodany został bowiem art. 603 Przewidujący nowe wykroczenie. Nie przeszedł przy tym przepis nowelizacji przewidujący wyłączenie spod tych sankcji handlu owocami leśnymi, grzybami i innymi płodami rolnymi poza administracyjną granicą miasta, gdyż parlamentarzyści uznali, że może to osłabić skuteczność nowego unormowania, a poza tym nie da się taksatywnie wymienić wszystkich towarów, których sprzedaż zasługiwałaby na łagodniejsze potraktowanie.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków